Al enkele jaren verdiep ik mij in en mediteer ik volgens de Zen methode. Toen ik met Zen begon vielen alle puzzelstukjes, verzameld in alle coaching- en persoonlijk leiderschap trainingen/cursussen/opleidingen, op z’n plek. Je zou kunnen zeggen dat Zen voor mij een verzamelplaats is waar alle andere kennis en kunde tot zijn recht komt.

Wat me ook opviel is, dat er veel overeenkomsten zijn tussen een agile manier van werken (agility) en Zen. Daarom heb ik “Zengility” bedacht. Mijn doel is dit verder te ontwikkelen tot een methode voor Weerbaarheid (Zen) en Wendbaarheid (agility), maar zover ben ik nog niet. Op dit moment ben ik vooral bezig met het beschrijven van de overeenkomsten van beide. Dit resulteert (nu nog) in het publiceren van verschillende “artikelen” die ik op mijn website zal delen.

Zen
Zen is een bewustzijnstraining die ons diepgaand in contact brengt met de realiteit zoals die zich constant aan ons voordoet. En Zen leert ons om die realiteit te zien zoals deze is, of het ons nu bevalt of niet. Vervolgens kunnen we kiezen om die realiteit te veranderen zodat in de (nabije) toekomst een “nieuwe realiteit” ontstaat, of de realiteit te accepteren zoals deze is en ermee te leven.

Agility
Agility gaat dus over wendbaarheid. De zaken zijn zoals ze zijn en daarop kunnen we alleen reageren en anticiperen. Met andere woorden: definieer een doel, bepaal je weg naar dat doel en stuur onderweg bij als zich obstakels voordoen.

Manifest
Binnen de “Agile wereld” is een manifest bekend, gericht op software ontwikkeling. Ik heb een kleine aanpassing doorgevoerd, zodat het breder bruikbaar is.

Voor Zen heb ik zelf een manifest opgesteld.

Aangezien ik Zen en Agility wil combineren, heb ik ook een manifest voor Zengility bedacht. Op deze manier wil ik graag werken.

Agility manifest
Mensen en interactie boven Processen en tools
Werkende producten boven Allesomvattende documentatie
Klant samenwerking boven Contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven Een plan volgen

Zen manifest
Compassie boven Empathie
Aandachtig gewaar zijn boven Concentratie
Dialoog boven Discussie
Verbinding boven Autonomie

Zengility manifest
Met compassie interacteren
Gewaar zijn voor oplossingen
In dialoog samenwerken
In verbinding veranderen