In mijn rol als Scrum Master maak ik gebruik van diverse methoden, technieken en tools. Welke dat zijn, kan je hier vinden.

Koen als belemmeringen wegnemer

Mijn bedrijf heet AVIGHNA, wat “Remover of obstacles” betekent. Dit is wat ik doe voor mij klanten.

De Scrum Master neemt “impediments” (lees: obstakels) weg voor de mensen waarmee hij werkt. Je zou dus kunnen stellen dat dit al mijn basishouding was, voordat ik ooit van Agile en Scrum had gehoord.

Als Scrum Master creëer ik een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om belemmeringen te benoemen. Hierbij houd ik altijd de zelfsturende capaciteiten van de mensen voor ogen. In principe is iedereen in staat om zijn eigen problemen op te lossen, eventueel met hulp. Het mooiste is als voorkomen kan worden dan er problemen ontstaan.

Koen als facilitator

Faciliteren betekent voor mij dat ik mensen help hun (gemeenschappelijke) doelen te begrijpen en bereiken. Hierbij bevorder ik de samenwerking en stuur aan op synergie. In de praktijk betekent dat dat ik:

 • Mensen ondersteun door het proces te optimaliseren
 • Relaties, samenwerking en communicatie help verbeteren, zowel binnen het team als daarbuiten
 • Focus doelgericht en effectief werken
 • Ondersteun bij het behalen van persoonlijke en/of gezamenlijke doelen
 • (prikkelende) Vragen stel om nieuwe inzichten en perspectieven te bieden
 • Luister om te begrijpen
 • Werk aan een sterk team in plaats van sterke individuen.

Koen als coach

Ik geen officieel gecertificeerd coach ben bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Coachen is een vak en niet iets wat je “even op een vrije middag leert”.

Wel ben ik sinds 1996 bezig met persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ik die periode heb ik meerdere coach technieken geleerd. Mijn coach kennis is gebaseerd op de volgende cursussen/trainingen/opleidingen:

 • NLP Practitioner
 • Avatar Master
 • Top Coach
 • The Work van Byron Katie
 • Courage to Connect
 • De Resultatenladder
 • The Leadership Circle
 • Systeem denken
 • Dialoog Technieken
 • Heart Math

Al deze methodieken gebruik ik om individuen, teams en organisaties te “coachen”:
• Individuen met focus op mindset en gedrag
• Teams bij continue verbetering Organisaties bij écht samenwerken

Koen als leraar

Albert Einstein zei ooit: “Ik geef nooit les aan mijn leerlingen; Ik probeer alleen de omstandigheden te bieden waarin ze kunnen leren.”. Daarom is bij mij altijd LES-1: Maak plezier! Neem het allemaal niet al te serieus. Plezier hebben helpt om met moeilijke situaties om te gaan, versterkt de samenwerking en bouwt mee aan een gezonde teamgeest.

Afhankelijk van het niveau van een individu, team of organisatie kunnen de volgende zaken aan bod komen:

• Het Agile manifest
• Spelen volgens de regels, of niet spelen.
• “Good practices” uitleggen.
• Een ​​gedeelde identiteit creëren en de voorwaarden voor “teamwork” uitleggen.
• Het belang van de productvisie/productplanning uitleggen.
• Zelfsturing uitleggen.
• Leren hoe de drie rollen elkaar aanvullen en op elkaar inwerken.
• Leren over belemmeringen.
• Leren over het visualiseren van voortgang.
• De Product Owner backlog management leren. Om dit goed te kunnen doen ben ik ook gecertificeerd als “Advanced Certified Scrum Product Owner”.

Koen als Dienend Leider

Dienend leiderschap gaat over:

• Anderen dienen, niet jezelf
• Niet leiden op basis van een functie
• Mensen helpen zo goed mogelijk te presteren en zich te ontwikkelen
• Onzelfzuchtig management
• De collectieve kracht van een team benutten
• Een vertrouwensbasis bouwen
• Empowerment en transparantie stimuleren
• Luisteren

Kort samengevat is een Dienend Leider een meester in het aanmoedigen, in staat stellen en stimuleren van mensen om als team te excelleren en hun volledige potentieel te realiseren.

Koen als Manager

Ik manage niet het team of het werk, dat kunnen ze zelf beter dan ik, ik manage de omgeving van het team en het werk. Met andere woorden: ik zorg ervoor dat het team z’n werk kan doen.

In mijn rol van manager betrek ik mensen bij het doel en de visie van de organisatie. Daarnaast leer ik de teams omgaan met belemmeringen en verspilling elimineren. Ook ondersteun ik de teams bij het optimaliseren van hun proces.

Maar het belangrijkste is het creëren van een vertrouwde omgeving en het ondersteunen bij het bereiken van (persoonlijke) doelen.

Koen als Veranderaar

Als Veranderaar help ik individuen, teams en organisaties te transformeren door te concentreren op effectiviteit, verbetering en ontwikkeling.

Als het nodig is dat ik in de rol van Veranderaar stap, help ik om een omgeving te creëren waarin teams kunnen excelleren. Soms ben ik storend of vervelend, soms ben ik voorzichtig. Organisatieveranderingen duren vaak lang, maar mijn bereidheid om te helpen veranderen fungeert als een katalysator om de organisatie vooruit te helpen.

Koen als mentor

“Mentor” en “Coach” worden nogal eens met elkaar verward. Voor mij is een Coach iemand die mensen helpt zich te ontwikkelen als mens en een Mentor iemand die mensen helpt zich te ontwikkelen als professional. Voor mij is het dus ook evident dat coaching een deelgebied is van mentoring. Als iemand groeit als mens, groeit hij ook als professional. Andersom is niet altijd waar.

Het concept “Shu-Ha-Ri” is relevant bij mentoring. Shu-Ha-Ri is een manier om na te denken over hoe je een techniek leert. Bij het leren van iets nieuws doorloopt iedereen deze drie fasen:

• Shu – Volg de regel
• Ha – Breek de regel
• Ri – Wees de regel

Een Mentor dient diepgaande kennis van en ervaring met een bepaald onderwerp te hebben. Dat betekent per definitie dat ik niet altijd de geschikte mentor ben voor ieder individu. In die situaties zal ik mijn best doen de juiste potentiële student-mentorrelatie tot stand te brengen.